Voornaamswijziging wegens ongepaste of vreemde voornaam

Een grond voor voornaamswijziging is als deze ongepast of ‘bespottelijk’ is. Dit komt vaak voor bij personen die een gewone buitenlandse voornaam hebben, maar die in Nederland een vreemde betekenis heeft. Het komt soms ook voor dat een Nederlands burger naar het buitenland verhuisd, maar dat de voornaam in dat land een negatieve of vreemde betekenis heeft. In dat geval kan de persoon in Nederland zijn of haar voornaam laten wijzigen.

Subjectief karakter

Deze grond voor voornaamswijziging is sterk subjectief ingekleurd. Iemand kan een bepaalde voornaam ongepast of vreemd vinden, terwijl anderen dat niet zo ervaren. In dat geval moet diegene in een procedure tot voornaamswijziging goed onderbouwen in welk opzicht door de voornaam hinder wordt ondervonden. De rechtspraak heeft deze grond voor voornaamswijziging algemeen geaccepteerd. In het verleden was deze grond echter relatief lastig te onderbouwen. Dat komt omdat bij sommige namen niet goed kon worden aangetoond waarom de persoon daarvan dagelijks hinder zou ondervinden.

Onderbouwing verzoek

De rechtspraak heeft voornoemd standpunt echter inmiddels verlaten. Het gaat er niet om hoe de naam door anderen wordt beoordeeld, het gaat erom op welke manier de persoon zélf last van de voornaam ondervindt. Enkele jaren geleden verzocht een vrouw (welke uitspraak overigens online gepubliceerd is) om haar voornaam, ‘Funda’ te wijzigen. De reden daarvoor was dat zij voornemens was om naar de Dominicaanse Republiek te verhuizen. Daar had de voornaam echter een negatieve betekenis. Ook vond zij het niet prettig dat haar voornaam werd geassocieerd met een makelaarssite.

Veel voorkomende situaties die in deze categorie vallen:

  • Voornamen die in combinatie met de achternaam vreemd zijn;
  • Initialen die overeenkomen met een afkorting met een negatieve betekenis;
  • Buitenlandse voornamen;
  • Bij emmigratie naar het buitenland waarbij de voornaam daar een negatieve of vreemde betekenis heeft.

Advocaat voornaamswijziging

Neem voor advies over de procedure contact met een van onze advocaten via info@appelman.nl of via 072 512 3229. U kunt uw gegevens ook achterlaten via het intakeformulier, in dat geval ontvangt u binnen 24 uur advies over de mogelijkheden om uw voornaam te wijzigen.