Voornaamswijziging wegens geloofsovertuiging

Een voornaam kan vaak gerelateerd zijn aan een geloof. Als de persoon zelf niet gelovig is, kan dat ertoe leiden dat de persoon zich niet met die naam kan identificeren. Inmiddels is dit binnen de rechtspraak een relatief vaak voorkomende grond voor voornaamswijziging.

Een andere variant daarop is dat het een voornaam betreft waarvan bekend is dat deze sterk gerelateerd is aan een bepaalde geloofsopvatting. Dit kan de persoon dan vaak sterk hinderen in het dagelijks privé- en zakelijke leven. In het privéleven komt dat terug omdat de voornaam de suggestie kan wekken dat diegene een bepaald geloof aanhangt. In zakelijk opzicht kan dit bij de persoon voor hinder zorgen omdat de persoon meer moeite heeft om zakelijke relaties aan te gaan. Of dat de persoon daarvoor vreest.

Roepnaam

Vaak komt het in zulke situaties voor dat de persoon al lange tijd zijn officiële voornaam niet meer gebruikt. In dat geval gebruikt de persoon daarentegen een (zelfgekozen) roepnaam. Na verloop van tijd kan diegene er dan sterke hinder van ondervinden dat de officiële voornaam afwijkt. Er kunnen dan bijvoorbeeld spanningen ontstaan bij het ontmoeten van andere personen. Ook kleine dingen zoals het laten zien van een paspoort of identiteitsbewijs kunnen dan lastige situaties opleveren, omdat de persoon dan het gevoel kan hebben dat het om iemand anders gaat.

Grond in de rechtspraak

In de rechtspraak is deze grond voor voornaamswijziging inmiddels geaccepteerd. Het blijft daarbij belangrijk om te onderbouwen waarom de voornaam zorgt voor hinder in het dagelijks leven. In de rechtspraak wordt vaak gezien dat na verloop van tijd het verschil tussen de officiële voornaam en roepnaam kan zorgen voor grote last in het privéleven. Ook in het meer algemeen geldt dat een persoon al een voldoende groot belang kan hebben als diegene een voornaam draagt die refereert naar een geloof, terwijl die persoon zelf niets met het geloof op heeft.

De redenen voor het verzoek kunnen heel persoonlijk zijn. U kunt uw vraag geheel vrijblijvend en vertrouwelijk voorleggen aan een van onze advocaten. Wij geven u een concreet advies m.b.t. de slagingskans en aan de hand daarvan kunt u besluiten de procedure te starten.