Voornaamswijziging wegens emotionele belasting

Wanneer iemand (in het verleden) op negatieve wijze is geconfronteerd met de voornaam, kan dat nare herinneringen opwekken.  Dit gebeurt vaak bij pesterijen. Regelmatig komt het voor dat diegene op een bepaald moment besluit een andere roepnaam te gebruiken. De officiële voornaam komt dan als zodanig ‘te vervallen’. Soms is deze zelfgekozen oplossing al afdoende, want diegene kan onder een andere naam door het dagelijks leven. Na verloop van tijd kan  bij diegene daarom de behoefte ontstaan om de officiële voornaam te wijzigen. Iemand die op een bepaald moment besluit een zelfgekozen roepnaam te hanteren, wil daar dan ook door anderen erkenning van.

Rust bij wijzigen van de voornaam

Inmiddels wordt emotionele of psychische belasting algemeen geaccepteerd als grond voor voornaamswijziging bij de rechtbank. Omdat deze grond vaak veel persoonlijke details met zich meebrengen, kan het voor iemand lastig zijn daarover te praten. Zodra u echter de keuze hebt gemaakt dat u met een andere voornaam verder door het leven wilt, is het belangrijk die keuze officieel vast te leggen. U wordt in het proces door ons kantoor begeleid onder volledige geheimhouding. Tijdens de gehele procedure bent u er dan ook van verzekerd dat uw verzoek met discretie en volledige vertrouwelijkheid wordt behandeld. U kunt uw vraag voorleggen tijdens het gratis kennismakingsgesprek, per telefoon of mail. Een van onze advocaten geeft u dan advies over de slagingskansen zodat u zeker weet waar u aan toe bent.

Praktijkvoorbeelden

Als iemand besluit een andere roepnaam te gebruiken, kan dat vaak een goede oplossing zijn. Maar voor sommige aangelegenheden is dit niet afdoende, bijvoorbeeld bij officiële plechtigheden. Vaak zorgen kleine aangelegenheden in het dagelijks leven dan alsnog voor hinder. Bijvoorbeeld bij werkgerelateerde kwesties, als iemand dient in te loggen en de officiële roepnaam verschijnt. Op den duur kan dat bij diegene tot spanningen leiden. Bijvoorbeeld omdat de angst aanwezig is dat anderen vragen gaan stellen over de afwijkende voornaam met de roepnaam. Soms bestaat bij de persoon dan wel de wens om de voornaam te wijzigen, maar wordt dit uitgesteld uit angst voor afwijzing. In die gevallen adviseren we de cliënt om in elk geval informatie in te winnen over de mogelijkheden. Een verzoek op deze grond wordt, mits goed onderbouwd, door de rechtbank vrijwel altijd toegewezen.

Kosten en procedure

Voor meer informatie over de kosten kunt u terecht op de pagina over pro-deo (ook wel: toevoeging). Voor informatie over de procedure kunt u terecht op de hoofdpagina over het onderwerp of de pagina omtrent uitleg over de procedure.

Intakeformulier

Via het intakeformulier kunt u uw motivatie voor het verzoek uiteenzetten. Het is ook mogelijk om uw vraag of situatie per mail of telefoon voor te leggen.