Merkenrecht

Inhoud merk

Een merk is een ‘voor grafische voorstelling vatbaar teken’. Bedrijven gebruiken merken om hun product of dienstverlening te onderscheiden van andere aanbieders op de markt. Merken zijn niet louter logo’s, maar ook woord- beeld- vorm- en zelfs kleurmerken (kunnen) onder het merkenrecht worden beschermd. Ook handels- of bedrijfsnamen kunnen worden ingeschreven als merk.

Hoe wordt een merk verkregen?

Om bescherming onder het merkenrecht te verkrijgen, is vereist dat het merk wordt ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit heet een merkdepot. Niet elk teken, dat kan worden aangemerkt als merk, kan worden ingeschreven. In beginsel is vereist dat het merk onderscheidend vermogen heeft. Indien het dit niet heeft, kan het desondanks voor inschrijving in aanmerking komen zodra het onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering.  Een merk kan worden ingeschreven indien deze lijkt op een oudere handelsnaam, maar andersom mag een bedrijf geen handelsnaam voeren die in strijd is met een ouder merk. Bij een inbreuk op het merkenrecht kan bijvoorbeeld door middel van een kort geding een verdere inbreuk op het merk worden voorkomen.

Inschrijving en geldigheidsduur merk

Als een merk wordt gedeponeerd bij het BBIE, is het merk geldig in de hele Benelux. De merkhouder verkrijgt dan op basis van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom 10 jaar bescherming. Na deze termijn kan het depot telkenmale met vijf jaar worden verlengd. De merkhouder kan optreden tegen latere merken of overeenstemmende tekens in de Benelux. Tevens kan de merkhouder optreden tegen alle merken die in de Benelux geldig zijn. Dit kunnen Europese merken zijn, maar ook internationale merken met geldigheid in de Benelux. Een merkhouder die tevens bescherming wil in Europa, dient het merk in te schrijven bij de Office for the Harmonization of the Internal Market in Spanje.

Tekens die een Beneluxmerk kunnen vormen

De volgende categorieën kunnen worden ingeschreven als merk: benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers en vormen van waren of van verpakking. Een teken kan niet als merk worden ingeschreven als deze uitsluitend bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. Zo kan een eierdoos bijvoorbeeld niet worden ingeschreven als merk. Immers, anders zouden concurrenten worden verhinderd om de conventionele eierverpakkingen te gebruiken voor verkoop. Ook tekens die een wezenlijke waarde aan de waar geven of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, kunnen niet worden ingeschreven als merk.

Verval van het merkenrecht

Het BVIE kent een aantal varianten van inbreuk op het merkenrecht. Een merk kan vervallen als het merk langer dan 5 jaar niet wordt gebruikt. Ook kan een merk vervallen omdat verwatering optreedt van het merk. Het merk verliest dan zijn onderscheidend vermogen en verwordt tot soortnaam. Een voorbeeld hiervan is aspirine, dat weliswaar een merk is, maar als synoniem wordt gebruikt voor tablet tegen hoofdpijn. Een ander voorbeeld is Google, dat synoniem is geworden voor ‘zoeken op het internet’. De merkhouder dient op te treden tegen het gebruik van zijn merk op deze manier, of het merk kan komen te vervallen.

Advocaat merkenrecht

Onze advocaat intellectueel eigendomsrecht kan u van passend advies voorzien bij kwesties inzake het merkenrecht. Bijvoorbeeld als u als merkhouder wenst op te treden tegen inbreuken door derden. Of wanneer u aansprakelijk wordt gesteld wegens een vermeende inbreuk op het merkenrecht van een derde. Daarnaast kan onze advocaat adviseren in het kader van aktes tot overdracht van een merk, of het opstellen van een licentieovereenkomst (bijvoorbeeld wanneer u als franchiseondernemer gebruik wenst te maken van diensten van de franchisegever).

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.