Domeinnaam

Bescherming van de domeinnaam

Vrijwel elke onderneming heeft een eigen website met bijbehorende domeinnaam. Een onderneming of particulier kan er belang bij hebben dat een bestaande domeinnaam niet door derden wordt gekopieerd, of dat er varianten op de domeinnaam worden geregistreerd. In een aantal gevallen kan daartegen worden opgetreden.

Merkinbreuk

Een merkhouder heeft het sterkste recht om op te treden tegen een domeinnaam dat inbreuk maakt op het merkenrecht. Een vereiste daarvoor is dat het merk is geregistreerd. Als dat het geval is, mogen derden niet zonder toestemming van de merkhouder een domeinnaam registreren of gebruiken als de domeinnaam letterlijk overeenstemt met een bestaand merk. Domeinnamen met een merk erin zijn doorgaans erg gewild, omdat deze potentieel meer bezoekers trekken. Merkhouders hoeven dergelijk gebruik niet altijd te accepteren.  Als de domeinnaamhouder een wederverkoper is van de merkhouder, mag het gebruik in beginsel wel. Er is dan slechts sprake van een merkinbreuk als voldaan wordt aan aanvullende voorwaarden.

Optreden tegen domeinnaam bij merkinbreuk

Een merkhouder kan tegen een merkinbreuk optreden grond van art. 2.20 Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) tegen optreden. Er zijn twee inbreukcriteria:

1) als de domeinnaam gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten;

2) als de domeinnaam overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten en daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek;

3) als de domeinnaam overeenstemt met het merk, maar niet wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten en waardoor de domeinnaamhouder ongerechtvaardigd voordeel haalt of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk; of

4) als het merk niet wordt gebruikt om te onderscheiden in waren of diensten, maar als door gebruik van het merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk.

Mogelijke acties bij merkinbreuk door domeinnaam

De merkhouder kan zowel binnen als buiten rechte vorderen dat de domeinnaamhouder het gebruik van de domeinnaam staakt.  Daarnaast is de domeinnaamhouder in beginsel schadeplichtig. Omdat een domeinnaam wordt gezien als vorderingsrecht, is het leggen van conservatoir beslag daarop mogelijk (art. 3:6 BW). Dit betekent dat de domeinnaam wordt ‘bevroren’, zodat wordt voorkomen dat de domeinnaam wordt overgedragen aan derden of wordt opgeheven, terwijl de merkhouder potentieel de domeinnaam wilt overnemen. De merkhouder kan zowel binnen als buiten rechte afgifte van de domeinnaam vorderen.

Handelsnaam

Domeinnamen en handelsnamen worden vaak in één zin gebruikt. Een handelsnaam wordt beschermd zodra deze in het economisch verkeer wordt gebruikt (bijvoorbeeld briefpapier, mail, logo’s). Een handelsnaam kan worden ingeschreven in het Handelsregister, maar is niet apart noodzakelijk te worden beschermd. Als een derde een bestaande handelsnaam opneemt in een domeinnaam, kan dit onrechtmatig zijn. De houder van de handelsnaam kan daar dan tegen optreden.

Verwarring bij domeinnaam en handelsnaam

Ter illustratie het volgende voorbeeld. Als een onderneming een domeinnaam  zou registreert die letterlijk overeenstemt met een handelsnaam, zou zulks onrechtmatig zijn. Bovendien is er sprake van verwarringsgevaar. Een onderneming die daarentegen een domeinnaam registreert voor andere waren of diensten zal in beginsel geen inbreuk plegen op het handelsnaamrecht. Er is dan geen sprake van verwarringsgevaar. In de gevallen waarin wel sprake is van een inbreuk, kan de handelsnaamhouder daar tegen optreden. Zo kan hij afgifte van de domeinnaam vorderen. Ook kan hij vorderen het gebruik van de handelsnaam door de inbreukmaker te staken.

Overige gevallen: geen merkenrecht of handelsnaam

Het komt vaak voor dan een domeinnaam wordt geregistreerd die slechts beperkt afwijkt van een bestaande domeinnaam. Vaak zijn dit directe concurrenten. In de situatie dat bijvoorbeeld geen sprake is van een inbreuk op het handelsnaamrecht, kan de benadeelde tegen het gebruik slechts beperkt optreden. Zelfs als de domeinnaam slechts in zeer geringe mate afwijkt. Het idee daarachter is dat een domeinnaam op zichzelf geen intellectueel eigendomsrecht is en dat een ieder zich moet kunnen bedienen van een domeinnaam. Optreden in dergelijke gevallen is enkel mogelijk als er onnodig verwarring wordt veroorzaakt bij het publiek.

Hulp nodig van een advocaat domeinnaamrecht?

Onze advocaten kunnen u bijstaan op diverse gebieden binnen het domeinnamenrecht. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechterzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.