ICT- en mediarecht

Het ICT-recht is een veelomvattend rechtsgebied dat zich onder kenmerkt door een turbulente ontwikkeling de afgelopen jaren. De steeds verder toenemende digitalisering van systemen vraagt om creatieve en snelle oplossingen.

In het kader van privacy kunt u denken aan de volgende problemen. Welke gegevens mogen bijvoorbeeld van u worden gevraagd als u gebruik maakt van een (online) dienst? Voor welke doeleinden mogen deze gegevens worden gebruikt? Onder welke voorwaarden heeft u recht op schadevergoeding bij onzorgvuldig gebruik van deze gegevens?

Social media, auteursrecht en intellectueel eigendom

Naast deze privacygerelateerde vraagstukken kunt u ook denken aan overige zaken omtrent digitalisering. Zo kan het gebruik van social media vele vrijheden geven, maar kan die van anderen beperken door bijvoorbeeld een ongeremd gebruik van de vrijheid van meningsuiting wat mogelijk als smaad of laster aangemerkt kan worden. Ook kunt u denken aan auteursrechten in een digitale omgeving; welke rechten heeft u als u een foto of video op internet plaatst? Mogen anderen daar zomaar gebruik van maken? Maar ook opdrachten tot digitalisering kunnen tot grote problemen leiden: denk aan automatisering van systemen waarbij de rechten en plichten van de opdrachtgever en opdrachtnemer niet duidelijk omschreven staan. In dat soort gevallen kunnen wij u bijstaan met deskundig advies.

Praktische problemen

Praktische problemen op het gebied van privacy kunnen zich onder meer uiten in onzorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Maar ook op zich legitiem gebruik van persoonsgegevens kan tot schade leiden; denk hierbij aan bijvoorbeeld schade ten gevolge van Google-zoekresultaten die desgevraagd niet worden verwijderd. Zie ook deze pagina  voor meer informatie over het verwijderen van persoonsgegevens op het internet.

Aan overige problemen op het gebied van ICT-recht kunt u denken aan juridisch gerelateerde problemen in het kader van automatisering, maar ook intellectueel eigendomsrecht op het internet.

Wanneer schakelt u een advocaat in?

  • Wanneer u wilt laten toetsen in hoeverre uw organisatie voldoet aan de vigerende privacywetgeving;
  • Wanneer u advies wilt over relevante kaders met betrekking tot internationale gegevensuitwisselingen;
  • Wanneer u advies wilt met betrekking tot een privacybeleid binnen uw organisatie;
  • Wanneer u advies wilt met betrekking tot relevante privacyaspecten rondom ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten;
  • Wanneer u juridische bijstand in een privacyrechtelijk geschil;
  • Wanneer u advies wilt of een contractuele afspraak wenst aan te gaan met derden in het kader van het privacyrecht.

Telecommunicatierecht

  • Wanneer u advies wilt met betrekking tot contracten aangaande Smartphones, GSM devices of handset abonnementen of wanneer u een geschil heeft met een retailer inzake deze kwesties of over after sales of levering van telecommunicatiediensten;
  • Wanneer u een geschil heeft inzake contracten met betrekking tot een telecommunicatiedienst, zoals datanetwerken, full IP, IP Dect, Private GSM, ADSL of telefoondiensten;
  • Wanneer u een geschil heeft met een telecom operator of kabelaar, waaronder Content/Data/Apps Cloud CRM;
  • Wanneer u een geschil heeft met de gemeente inzake graafrechten met betrekking tot telecommunicatiediensten.

Hulp nodig?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via info@appelman.nl of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Bel mij terug