Erfrecht

Bij erfkwesties kunnen conflicten vaak een grote nadelige rol spelen i.v.m. de erfafwikkeling. In dergelijke situaties kan een onpartijdige notaris partijen niet verder helpen, maar kan een advocaat u bijstaan om het geschil zoveel als mogelijk op te lossen. Immers is het van belang dat u weet welke rechten u heeft m.b.t. de erfenis en hoe dit zich verhoudt tot overige belanghebbenden. Bij een geschil kunt u o.a. denken over uitvoering van het testament door de executeur en de afwikkeling van de erfenis. Onze advocaat erfrecht heeft ruime ervaring op het gebied van erfrecht en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zowel op nationaal- als internationaal vlak.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Uw advocaten op dit gebied

Edward Appelman