Titel 2

Onder arbeidsrecht verstaan we alle rechtsregels die betrekking hebben op de arbeidsverhouding tussen werkgevers en werknemers in de private en publieke sector.

Het arbeidsrecht is op te splitsen in individueel arbeidsovereenkomstenrecht, ambtenarenrecht, collectief arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. De basis van het arbeidsrecht is de individuele arbeidsovereenkomst. Hieronder wordt de overeenkomst verstaan waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Wanneer schakelt u een advocaat in?

Voor particulieren

  • u krijgt ontslag of er dreigt ontslag
  • u wordt geschorst
  • u krijgt geheel of gedeeltelijk uw loon niet uitbetaald

Voor bedrijven

  • u wilt een werknemer ontslaan of schorsen
  • u heeft problemen met een werknemer

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. E-mail Advocatenkantoor Appelman of bel 072 – 5123 229.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur