Wanneer iemand een BKR-registratie heeft, kan dat ingrijpende gevolgen hebben. afhankelijk van het type codering kan diegene geen hypotheek meer verkrijgen. In Nederland wordt dan ook met regelmaat geprocedeerd over onterechte BKR-registraties met als doel uiteindelijk alsnog een hypotheek te kunnen verkrijgen. Er zijn daarbij twee soorten gerechtelijke procedures mogelijk. Onze advocaat verbintenissenrecht bespreekt deze varianten en legt uit welke procedure in welke situatie het meest geëigend is.

Procedure op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inmiddels is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in meer of mindere mate binnen de Nederlandse samenleving bekend. Vaak wordt vergeten dat een BKR-registratie feitelijk een verwerking van persoonsgegevens inhoudt. Dat betekent dat een ieder met een BKR-registratie zich tot de kredietverstrekker kan wenden met het verzoek om de registratie te verwijderen. Geeft de kredietverstrekker daar geen gehoor aan, dan kan een AVG-procedure via de rechter worden gevolgd. Deze procedure is relatief goedkoop, maar duurt over het algemeen langer: circa zes maanden. Dit is dus niet geschikt voor personen die op (zeer) korte termijn een huis wensen te kopen en door de BKR-registratie geen hypotheek kunnen verkrijgen.

Termijn voor procedure bij de rechter op grond van de AVG

Daarnaast geldt voor de AVG-procedure dat de persoon zich eerst tot de kredietverstrekker heeft gewend. Als de kredietverstrekker niet binnen vier weken gehoor geeft of het verzoek tot verwijdering afwijst, kan de persoon zich wenden tot de rechter. Dit dient de persoon in beginsel wel te doen binnen zes weken na afwijzing. Een langere termijn is mogelijk, maar dat wordt alleen gehonoreerd als de persoon onbekend was met de termijn van zes weken en zich bijvoorbeeld niet heeft laten bijstaan door een jurist of advocaat.

Alternatieve spoedprocedure: kort geding

Een andere mogelijkheid is het starten van een kort geding. Deze procedure is vele malen sneller. Zo kan een vonnis binnen twee weken of zelfs sneller worden verkregen. Daarentegen is deze procedure wel een stuk duurder. Ook dient de betrokkene aan te tonen dat er sprake is van een spoedeisend belang: daarvan kan sprake zijn als de betrokkene (op korte termijn) geen hypotheek meer kan verkrijgen of reeds een aankoop voor een huis heeft gedaan.

Voorbeeldsituatie

In een recente procedure kon een (oud)student met succes een BKR-registratie doen verwijderen. In het verleden had zijn een schuld opgebouwd bij de ING wegens het aangaan van een studentenkrediet ter hoogte van €2500,- en een betaalrekening. Na verloop van tijd had zij een tekort laten ontstaan op de betaalrekening, waarna ING haar herhaaldelijk aanschreef om dit tekort aan te vullen. Uiteindelijk trof zij met de ING een betalingsregeling van €100,- per maand, maar inmiddels had zij een BKR-registratie met een A3 codering.

Beroep op art. 21 AVG: belangenafweging

In de procedure bij de rechtbank deed zij een beroep op art. 21 AVG. Daarin is bepaald dat een persoon bezwaar kan maken tegen gegevensverwerking. De gegevensverwerker dient dit bezwaar te honoreren, tenzij de verwerker van mening is dat er sprake is van dwingende gerechtvaardigde belangen. Die belangen dienen zwaarder te wegen dan het belang van de persoon bij verwijdering. Als de verwerker niet akkoord gaat, kan de persoon zich aansluitend wenden tot de rechter. Van belang om te weten is dat een eenmaal gewezen uitspraak door de geschillencommissie BKR in principe ertoe leidt dat de persoon niet vervolgens naar de rechter kan gaan. Dit komt omdat de uitspraak van de geschillencommissie een bindend advies is.

Rechter: BKR-registratie moet worden verwijderd op grond van proportionaliteit

De rechter wees het verzoek toe, mede omdat de (oud)studente inmiddels een stabiel financieel inkomen had en door de BKR-registratie geen huis kon verkrijgen. De ING deed nog een beroep op het feit dat door de verwijdering het systeem van BKR-registraties teniet zou worden gedaan, omdat deelnemers aan het kredietsysteem in dat geval niet alle informatie hebben en aldus een onjuiste veronderstelling van zaken kunnen hebben. Dit betoog werd door de rechter verworpen, omdat ook bij een terechte BKR-registratie nog steeds ruimte moet worden gemaakt voor een belangenafweging. Als de registratie niet proportioneel is, moet deze worden verwijderd.

Door Edward Appelman op 29 mei 2019 Leestijd: 3 minutes