Met enige regelmaat komt het voor dat website-eigenaars onrechtmatige content faciliteren. Een van de bekendste voorbeelden in dit verband is de website van Pirate Bay, dat veelal auteursrechtelijk beschermd materiaal aan haar gebruikers aanbiedt. Belanghebbenden kunnen in dat geval ofwel de internet service provider aanspreken, ofwel de website-eigenaar, ofwel de gebruiker die de onrechtmatige content heeft geüpload. In een recente procedure bij de rechtbank werd echter een andere koers gevaren. Onze advocaat intellectueel eigendomsrecht legt uit.

Onrechtmatige berichtgeving

De feiten: eisers in de procedure zijn eigenaars van een bedrijf. Op een website die in eigendom is van gedaagde, B, plaatst een anonieme gebruiker onrechtmatige berichten over hen waarin zij worden beschuldigd van het (mede)plegen van allerlei ernstige misdrijven, waaronder moord. Ook worden zij in deze berichten volledig herkenbaar en zonder enig voorbehoud in beeld gebracht.

SIDN werkt niet mee: anonieme gebruiker aanspreken?

Eisers zijn van mening dat dit jegens hen onrechtmatig is. Zij spreken in eerste instantie Stichting Domeinregistratie Nederland (SIDN) aan met het verzoek om de website buiten gebruik te stellen, maar die geeft aan pas actie te zullen ondernemen als door een rechter is geoordeeld dat inhoud van de artikelen onrechtmatig is. De volgende die zij trachten aan te spreken is de anonieme gebruiker, maar dit blijkt niet mogelijk omdat de constructie van B zo ingericht is, dat persoon achter het plaatsen van de berichtgeving niet te achterhalen is.

Vordering tot verwijdering

De volgende stap is aldus om B aan te spreken. Zij schrijven B daartoe aan met het verzoek deze onrechtmatige berichten te verwijderen, maar B geeft daarop aan hier geen gehoor aan te zullen geven. Eisers zijn van mening dat gedaagde doelbewust faciliteert dat auteurs anoniem en zonder consequenties onrechtmatige content kunnen plaatsen op de websites die hangen onder de domeinnamen van gedaagde en starten daarop een gerechtelijke procedure.

Facilitering onrechtmatige inhoud?

In de procedure bij de rechtbank komt de rechter tot het volgende oordeel. Eisers hebben in de procedure niet gesteld dat B een hostingprovider is. Zo ja, dan zou B hoe dan ook aansprakelijk zijn op grond van art. 6:196c lid 4 BW als tussenpersoon, waarbij zij een ‘notice-and-take-down-procedure’ zou moeten volgen. De rechter oordeelt echter dat dit in het midden kan blijven, omdat B hoe dan ook aansprakelijk is op grond van art. 6:162 BW (onrechtmatige daad), nu zij ervoor heeft gezorgd dat de auteur van de artikelen onbekend blijft en B niet adequaat heeft gehandeld nadat zij ermee bekend is geworden dat deze auteur onrechtmatige content heeft geplaatst op de website.

Vorderingen

Aangezien volgens de rechter vast staat dat B ‘handelt in strijd met wat volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt’, is het gedrag van B onrechtmatig jegens eisers. Als eisers de auteur van de artikelen hadden kunnen aanspreken, hadden zij kunnen vorderen dat de auteur deze artikelen zou verwijderen. Aangezien gedaagde dat echter onmogelijk maakt, veroordeelt de rechter gedaagde om de berichten te verwijderen en actief toekomstige berichten van soortgelijke strekking verwijderd te houden.

Advocaat bij verwijdering onrechtmatige inhoud van internet

Noot van de auteur: in deze procedure hadden eisers wellicht de ISP kunnen aanspreken om het IP-adres van de gebruiker te achterhalen. Doorgaans wordt hier echter niet aan meegewerkt en zal de ISP hier slechts toe over gaan indien de rechter oordeelt dat de ISP daartoe gehouden is. Bij kwesties als deze is het doorgaans raadzaam om ofwel de website-eigenaar aan te spreken, ofwel de gebruiker. Dit is vaak de beste weg als het gaat om berichten die smaad of laster opleveren. Is zulks niet mogelijk, dan kan als alternatief overwogen worden om een Google-vergeetverzoek in te dienen. In dat geval wordt de desbetreffende informatie een stuk moeilijker vindbaar.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Door Edward Appelman op 26 oktober 2018 Leestijd: 3 minutes