Alle blog artikelen

Uit elkaar gaan met samenlevingscontract en koophuis: zo zit dat

Als partners of echtelieden uit elkaar gaan, moeten ze afspraken maken met betrekking tot de woning. Meestal zijn er twee opties:

VvE-lid lijdt schade aan vloer door defecte waterleiding: VvE aansprakelijk?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) dient vaak veel zaken te regelen voor onderhoud aan appartementen....

Leerling lijdt schade tijdens schoolactiviteit: school aansprakelijk?

Basis- en middelbare scholen hebben een zogenoemde zorgplicht t.a.v. hun leerlingen. Dat betekent da...

Kantonrechter: bank dient boete terug te betalen, ondanks vervroegde aflossing krediet

Bij een kredietovereenkomst staat vaak in de overeenkomst dat de kredietnemer een boete moet betalen...

Hoe zijn de kosten voor kinderopvang na scheiding tussen echtgenoten verdeeld?

Echtgenoten zijn verplicht om samen de kosten te dragen voor zorg en opvoeding over hun kinderen. Da...

Omgangsregeling: wanneer is er sprake van family life tussen vader en kind?

Als de vader een kind niet heeft erkend en de relatie met de moeder wordt verbroken, kan de vraag zi...

Partijverklaring levert onvoldoende bewijs op: rechtbank wijst vordering af

In een gerechtelijke procedure geldt het uitgangspunt dat partijen bewijs op alle mogelijke manieren...

Geen gelegenheid tot kennisneming algemene voorwaarden: AV vernietigd

De wet bepaalt dat een contractspartij een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om van de alge...

Procespartij licht producties niet toe: vorderingen afgewezen

In een civiele dagvaardingsprocedure dient een partij in het kader van art. 150 Rv te stellen en zo ...

Rechtbank verklaart partij niet-ontvankelijk wegens onvoldoende belang

Bij het instellen van een procedure geldt het adagium ‘geen belang, geen actie’. Daarmee wordt t...

Ontkenning vaderschap: hoe zit het met behoud van de geslachtsnaam?

Als een erkenning wordt vernietigd of het vaderschap wordt ontkend, heeft dat onder meer consequenti...

Vader wil geen omgangsregeling: verzoek door moeder afgewezen

Een omgangsregeling is vaak van sterk belang voor de ontwikkeling van kinderen. Op die manier kunnen...

Behoeftigheid partneralimentatie op basis van de hofnorm

Als echtgenoten uit elkaar gaan, dan kan de plicht ontstaan dat de meest draagkrachtige echtgenoot a...

Hof wijst loonvordering af: verjaring is niet op juiste wijze gestuit

Als een partij een vordering op een andere partij heeft, dan moet deze partij tijdig aanspraak maken...

Partij komt afspraken niet na: strijd met gewoonterecht?

Wanneer partijen een overeenkomst met elkaar sluiten, zijn de gemaakte afspraken over het algemeen v...

Partij vernietigt aandelenovereenkomst t.w.v. €400.000,- op grond van bedrog

Met regelmaat komt het voor dat een partij een overeenkomst sluit, maar dat (achteraf bezien) een ve...

Kort geding: mag een ouder eenzijdig een ouderschapsplan wijzigen?

Als de rechtbank een ouderschapsplan inclusief omgangsregeling opneemt in een uitspraak, mogen ouder...

Gebruiksvergoeding & gebruik echtelijke woning: de voorwaarden

Als echtgenoten uit elkaar gaan, kan geschil ontstaan over de vraag wie van hen in de echtelijke won...

Bindend advies aanvechten via de rechtbank: wanneer kan dat?

Hebben partijen een geschil en willen ze deze niet voorleggen aan de rechter, dan kunnen zij eventue...

Ouderlijk gezag wijzigen: de voorwaarden op een rij

Ouders kunnen het ouderlijk gezag wijzigen naar eenhoofdig gezag of gezamenlijk gezag. In het laatst...

Vordering tot inzage ex. art. 843a Rv: de voorwaarden

In aansluiting op het adagium ‘wie stelt, bewijst’ is bewijsvergaring vaak een essentieel elemen...

Hof beëindigt ouderlijk gezag wegens verstrijken aanvaardbare termijn

Bij een voorgenomen beëindiging van het ouderlijk gezag (ontheffing of ontzetting) bepaalt de recht...

Rechter: Facebook dient valse advertenties te verwijderen

In de media werd breed uitgemeten dat Facebook door de rechter op de vingers is getikt. In een door ...

Verhuurder zegt op, ondanks toezegging verlenging. Mag dat?

Huurovereenkomsten voor woonruimtes zijn in de regel voor bepaalde tijd. Maak je als huurder geen na...

Rechtsvermoeden van overlijden: zo zit dat

In het kader van nalatenschappen komt het soms voor dat een (ver) familielid in geen velden of wegen...

Eenhoofdig gezag aanvragen: wat zijn de kosten?

Wilt een ouder het eenhoofdig gezag aanvragen, dan moet dat via de rechtbank. Een advocaat is daarbi...

Rechtbank: huurder mag pand niet in onderhuur geven aan derde

Met regelmaat komt het voor dat een huurder in strijd - met de huurovereenkomst - het pand onderverh...

VvE-lid verhuurt appartement als B&B. Mag dat zomaar?

Mag een appartementseigenaar zijn appartement verhuren als Bed&Breakfast (B&B) aan toeristen...

Rechtbank wijst verzoek volwassenenadoptie toe

Sinds 1 januari 2004 heeft de Nederlandse wetgever het mogelijk gemaakt om een in het buitenland uit...

Huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst: de verschillen uitgelegd

Een onderneming die een overeenkomst sluit om een pand te mogen gebruiken tegen een vergoeding: vaak...

Partij handelt in strijd met goede procesorde: vordering afgewezen

Met regelmaat komt binnen de rechtsorde de term ‘goede procesorde’ terug. In wezen geeft het de ...