Veel uitbaters van horecagelegenheden zien zich door de corona-crisis voor het feit gesteld dat zij problemen krijgen met de maandelijkse huurbetalingen. Recent liepen de spanningen daarover in de gemeente Rotterdam sterk op toen een gemeenteraadslid een vastgoedonderneming in een Twitterbericht onder meer ervan betichtte ‘een boevenclub’ te zijn, nadat – onder meer – was gebleken dat de vastgoedonderneming dreigde met boetes als haar huurders niet de maandelijkse huurpenningen zouden blijven voldoen. De vastgoedonderneming accepteerde de uitlating niet en spande daarover een kort geding aan tegen het gemeenteraadslid. Onze advocaat mediarecht bespreekt de overwegingen van de rechtbank en de vraag of de uitlating in de gegeven omstandigheden onrechtmatig was.

Feiten en procesverloop

Het gemeenteraadslid had zich sinds 2018 binnen de gemeente Rotterdam bezig gehouden met de onderwerpen horeca en toerisme. Op 17 maart 2020 wijdde het Algemeen Dagblad een artikel aan voornoemd voornemen van de vastgoedonderneming om jegens haar huurders aanspraak te blijven maken op betaling van de maandelijkse huurpenningen. De titel van het artikel luidde: ‘Frustraties bij ondernemers over ‘hufterige coronabrief’ van Rotterdamse vastgoedfirma.’ Waar de ondernemers zelf spraken van een brief die alle toonaarden te buiten was, werd door de advocaat van de vastgoedonderneming gesproken over een ‘nette informatievoorziening’ en werden ondernemers onder meer gewezen op de meerdere middelen die de overheid ter beschikking stelde om de gevolgen van het coronavirus in te dammen.

Juridische strijd en publicatie Twitter

Even daarvoor was de vastgoedonderneming reeds in een juridische strijd met een van haar huurders verwikkeld geraakt. Die zou beweerdelijk een brief hebben ontvangen waarin de huurder werd verzocht schriftelijk te bevestigen dat hij tot huurbetaling over zou gaan. Indien hij dat niet zou doen, zou er een boete worden opgelegd en eventuele rechtsmaatregelen worden getroffen. Een afschrift van de brief stuurde de huurder naar de gemeenteraad en een wethouder van de gemeente Rotterdam. Daarvan nam vervolgens het gemeenteraadslid in deze procedure kennis en reageerde daarop via Twitter met een bericht: “[vastgoedondernemer, red.] de grootste boevenclub van @rotterdam. Vorig jaar heb ik samen met @ChantalZeegers en @diekevgroningen aan de gemeente [gevraagd] om in te grijpen bij asociale huurverhogingen. Nu knijpen ze ondernemers in nood uit. Echt walgelijk!”

Corona-crisis: alleen urgente zaken

De vastgoedondernemer liet zich deze uitspraak niet welgevallen en startte daarop een kortgedingprocedure bij de rechtbank. In verband met de recente coronacrisis, waarbij de rechtbank alleen urgente zaken behandelt, zag de kort gedingrechter evenwel voldoende aanleiding om de zaak op korte termijn voor te doen komen in verband met de publieke belangstelling van het onderwerp en de (dreigende) schade voor de reputatie van de vastgoedondernemer.

Beoordeling bij reputatieschade

Zoals gebruikelijk in procedures zoals deze, waarbij met name in geschil staat of er sprake is van reputatie-inbreuk (al dan niet vanwege smaad en laster) weegt de rechter het recht op vrijheid van meningsuiting af tegen het recht op de goede eer en naam. De factoren waarmee die rechten tegen elkaar worden afgewogen wegen nooit even zwaar en dienen per geval beoordeeld te worden. In deze zaak zag de rechter evenwel onvoldoende aanleiding om de uitlating ‘boevenclub’ als onrechtmatig te kwalificeren, althans, de vastgoedonderneming diende in dit specifieke geval zich de uitlating te laten welgevallen. De reden hiervoor was omdat de rechtbank oordeelde dat de media sinds 2018 met regelmaat aandacht heeft besteed aan de vastgoedonderneming en de diverse gerechtelijke procedures die zij had gevoerd tegen een aantal huurders. Daarnaast hechtte de rechtbank ook waarde aan het feit dat het handelen van de vastgoedonderneming onderwerp was geworden van politiek debat en zij – vanwege haar relevantie op de vastgoedmarkt – een zekere publieke rol had ingenomen.

Door Edward Appelman op 9 april 2020 Leestijd: 3 minutes