Bedenktijd bij een koopovereenkomst op grond van de Algemene termijnenwet

De algemene termijnenwet is een belangrijke wet in het Nederlands rechtsstelsel omdat in een aantal gevallen een wettelijke vervaltermijn kan worden verlengd. In deze verhandeling worden de aspecten van deze wet besproken bij de bedenktijd zoals bedoeld in art. 7:2 BW (koop van een woning).

Algemene termijnenwet  bedenktijd

Op de bedenktijd zoals neergelegd in art. 7:2 Burgerlijk Wetboek (koop van een woning) is de Algemene Termijnenwet onverkort van toepassing. Dit betekent dat als een koper een woning koopt en hij van het recht gebruik maakt om de termijn van drie dagen, zoals bedoeld in art. 7:2 lid 2 BW ongedaan te maken, er in elk geval twee dagen dienen te zijn die geen zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag zijn. Dit betekent dat als de koper van een huis op vrijdag de koopakte krijgt, de koper uiterlijk de dinsdag daarop aan de verkoper heeft moeten laten weten de overeenkomst te willen ontbinden (art. 3:37 BW). Dit geldt onverkort ook als partijen zich hebben laten bijstaan door een deskundige; dit heeft geen invloed op de duur van de termijn.

De bedenktijd wordt op grond van de Algemene Termijnenwet alleen verlengd ingeval de koopovereenkomst op een woensdag, donderdag of vrijdag ter hand is gesteld; in alle overige gevallen blijft de bedenktijd onverkort drie dagen.

Aanvang van de bedenktijd

De bedenktijd zoals bedoeld in art. 7:2 lid 2 BW begint te lopen op de dag nadat de ondertekende overeenkomst aan de koper ter hand is gesteld. Verkrijgt de koper de overeenkomst bijvoorbeeld op een dinsdag, dan eindigt de bedenktijd op daaropvolgende vrijdag om 24.00. Dit geldt zelfs indien de overeenkomst een opschortende voorwaarde bevat (bijvoorbeeld onder verkrijging van voldoende financiering).

Wettelijke ontbindingsbevoegdheid

Als de koper binnen de bedenktijd de koop ongedaan wil maken, kan hij dit doen ongeacht vormkeuze (dus schriftelijk of mondeling). Bewijstechnisch is het echter raadzaam de koop schriftelijk ongedaan te maken. Ook kunnen koper en verkoper overeenkomen dat ontbinding op een specifieke manier kenbaar dient te worden gemaakt (vormvoorschrift).

Rechtsgevolgen ontbinding

Alleen gehele ontbinding van de koop gedurende de bedenktijd is mogelijk; het is bijvoorbeeld geen optie om voor het deel waarvoor de koper uiteindelijk geen wilsovereenstemming heeft bereikt met de verkoper, buiten de overeenkomst te laten. Zodoende is art. 6:270 BW niet van toepassing op de koopovereenkomst. Overigens is het van belang dat de verkoper in geen geval gehouden is om bij ontbinding gedurende de bedenktijd opnieuw in onderhandeling te treden met de koper.

Geen gebruik van ontbindingsmogelijkheid gedurende de bedenktijd

De mogelijkheid om gedurende de bedenktijd de overeenkomst te ontbinden vervalt indien het huis reeds wordt geleverd binnen deze termijn. De reden daarvoor is dat door de levering de koper zijn recht om te ontbinden gedurende de bedenktijd verwerkt: zo al niet heeft de koper -door de levering- afstand gedaan van deze bevoegdheid.

Onder omstandigheden is het denkbaar dat een koper misbruik van recht maakt door gedurende de bedenktermijn meerdere woningen te kopen om op basis daarvan een definitieve keuze te maken. In dat geval is het mogelijk dat de verkoper deze ontbinding ongedaan maakt met een beroep op art. 3:13 BW; aan de andere kant zal een beroep op art. 6:248 BW door de verkoper (redelijkheid en billijkheid) een reële kans van slagen hebben.

Hulp nodig van een advocaat?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

1000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.