Ontslag wegens alcoholmisbruik: opzegverbod van toepassing

In een recent vonnis van de Rechtbank Rotterdam ging de rechter in op de vraag of alcoholverslaving kan gelden als ziekte. Als dat zo is, dan is het opzegverbod van de arbeidsovereenkomst van toepassing en mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet zonder meer beëindigen. In deze bijdrage bespreekt onze advocaat de juridische merites van deze […]