De eerste WWZ-uitspraak: aanzegplicht leidt tot discussie

Sinds 1 januari 2015 geldt op grond van het nieuwe artikel 7:668 een aanzegplicht. Deze plicht houdt in dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (met een duur van 6 maanden of langer) schriftelijk te laten weten (1) of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja (2) onder welke voorwaarden. Komt de werkgever deze verplichting niet na dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van een maandsalaris. ECLI:NL:RBNNE: 2015:2325 (Rechtspraak.nl)